Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Op alle overeenkomsten, offertes en diensten aangaande La Chiara Cioccolata en haar verkoopconcepten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, behoudens voorzover anders overeengekomen. Overeenkomsten aangegaan via de website van La Chiara Cioccolata zijn bovendien onderhevig aan de “Wet overeenkomsten op afstand” (Titel 1, afdeling 9A BW7).

Artikel 2: Overeenkomsten en annuleringen
2.a Een overeenkomst komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke bestelling via telefax of internet, dan wel een aanvaarding van een offerte. Door middel van deze schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvaarding van de offerte aanvaardt de koper ook deze algemene voorwaarden. Een bestelling geldt als aanvaard indien de koper hiervoor een bevestiging van La Chiara Cioccolata heeft ontvangen.
2.b Een koper heeft het recht een bestelling te annuleren binnen een termijn van 2 werkdagen. De termijn voor annulering vangt aan op het moment dat de bestelling door de koper is geplaatst volgens de in artikel 2.a omschreven wijze.
2.c La Chiara Cioccolata zal alle schriftelijke bestellingen bevestigen middels het sturen van een fax of e-mail met daarin vermeld alle relevante gegevens van de bestelling en de benodigde betalingsgegevens.
2.d La Chiara Cioccolata behoudt te allen tijde het recht een bestelling niet te aanvaarden of te annuleren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3: Prijzen
3.a Prijzen vermeld op de website zijn onder voorbehoud en binden La Chiara Cioccolata niet.
3.b Prijzen zijn incl. BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Betaling
4.a Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient voor zakelijke opdrachtgevers het factuurbedrag op de volgende wijze te worden voldaan; 50% bij opdracht en de resterende 50% binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.b Voor particuliere opdrachtgevers is facturatie niet mogelijk en kan men gebruik maken van de volgende betaalmethodes: iDEAL, Creditcard en vooruitbetaling.

Artikel 5: Levering
5.a Levering van de goederen geschiedt nadat de overeengekomen subartikelen uit art. 4 van deze voorwaarden zijn nageleefd, tenzij anders overeengekomen.
5.b Zodra wij uw betaling hebben ontvangen worden de artikelen zo snel mogelijk binnen 7 werkdagen door ons verzonden.
5.c In geval van verzending zal de levering van de goederen worden uitgevoerd door een gerenomeerde bezorgdienst .
5.d In verband met de kwaliteitsgarantie vindt levering niet plaats ingeval het KNMI een temperatuursvoorspelling voor de bezorgdag van 23 graden of hoger afgeeft. In geval er sprake is van een geaccepteerde bestelling, wordt in overleg met de klant een alternatief aangeboden of restitutie van de betaling aangeboden.

Artikel 6: Kwaliteit
6.a De website geeft een impressie van de te leveren bonbons. Het vermelde gewicht is indicatief. Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht kunnen zich voordoen.
6.b La Chiara Cioccolata betrekt haar bonbons van een goed bekend staande chocolaterie en besteedt veel zorg aan het leveren van bonbons van een goede kwaliteit. Indien een koper twijfelt aan de kwaliteit van de geleverde bonbons dient de koper onmiddellijk contact op te nemen met La Chiara Cioccolata. La Chiara Cioccolata kan na overleg met de koper besluiten nieuwe bonbons aan de koper te sturen. La Chiara Cioccolata is dan ook niet aansprakelijk voor schade geleden door de koper of derden als aanwijsbaar direct gevolg van de slechte kwaliteit van een bonbon indien (i) het schade bedrag hoger is dan het totale aankoopbedrag van betreffende order (ii) de koper of derden duidelijk was of had kunnen zijn dat de kwaliteit van de bonbon zodanig was dat eten van de bonbon schadelijke gevolgen kon hebben, of, (iii) de koper niet conform artikel 8 de klacht of schade bij La Chiara Cioccolata heeft gemeld.

Artikel 7: Bezorging
7.a Geen bezorging vindt plaats op zon- en feestdagen, tenzij anders overeengekomen.
7.b La Chiara Cioccolata maakt gebruik van gerenommeerde bezorgingdiensten. La Chiara Cioccolata is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de bezorging.

Artikel 8: Klachten
Eventuele klachten moeten terstond telefonisch of schriftelijk aan La Chiara Cioccolata worden gemeld.

Artikel 9: Geheimhouding en Privacy
9.a La Chiara Cioccolata behandelt de order-informatie strikt vertrouwelijk. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en worden niet aan derden verstrekt.
9.b Elke vorm van misbruik van de site, stalking of oplichting zal worden doorgegeven aan de Internet-provider en aan de politie.